Tarkista IP-osoitteesi MagicDesk ja MagicHotel MagicMail Micro Magic etätuki
Myymalat pieni

14.11.2010

Tietotekniikka yrityksissä murrosvaiheessa, osa 3/3

Kategoria: Tietotekniikan soveltaminen liiketoiminnassa — Timo Haapavuori @ 23.11

Työasemavirtualisoinnin haasteet ja mahdollisuudet

Tekniikan yleistymisen haasteena on ollut epäluulo tekniikkaa kohtaan, mutta ehkä tärkeimpänä tekijänä osaamisen puute. Esimerkiksi Citrixin XenDesktop tuotteen – jota voidaan pitää VDI ratkaisujen edelläkävijänä ja tällä hetkellä kenties vakavimmin otettavana tekijänä markkinoilla – teknisiä sertifioituja asiantuntijoita on tällä hetkellä Suomessa muutamia kymmeniä, joista suurin osa heistäkin työskentelee suurien yrityksien palveluksessa. Pk-yrityssegmentille osaamista on siis ollut tarjolla vieläkin rajallisemmin. Micro Magic on sertifioitu XenDesktop osaaja.

Työasemavirtualisointi mahdollistaa työskentelyyn myös täysin uudenlaisia ulottovuuksia. Aikaisemmissa kirjoituksissani olen käynyt lävitse lähinnä virtuaalisen työpöydän käyttämistä perinteisillä tietokoneilla. VDI teknologiat tuovat kuitenkin olemassa oleviin työskentelymenetelmiin aivan uusiakin ulottuvuuksia. Esimerkiksi kaikki ohjelmistot ovat jatkossa käytettävissä tietokoneiden lisäksi älypuhelimilla. Toisaalta nopeasti yleistyvät tablet tyyppiset laitteet kuten iPad integroituvat VDI ympäristöihin saumattomasti. Yrityksen työasemat on myös jatkossa mahdollista korvata thinclient tai zeroclient tyypisillä ”tyhmillä päätelaitteilla”. Tyhmät päätelaitteet kuluttavat sähköä perinteisiin työasemiin verrattuna murto-osan ja mikä tärkeintä, tyhmät päätelaitteet ovat parhaimmillaan laitteita jotka eivät tarvitse minkäänlaista ylläpitoa tietohallinnolta.

Työasemavirtualisoinnin lisämausteena on hyvä mainita myös kotikäytön tyypillisesti aiheuttamat tietoturvahaasteet yrityksille. Varsin usein työkonetta – ainakin jos se on kannettava – käytetään myös muiden kuin työasioiden hoitoon. Tästä aiheutuu varsin usein tietoturvariski yritykselle. Usein myös tietokoneen käyttöä muiden kuin työasioiden hoitoon on pyritty teknisestikin rajoittamaan ja tästä puolestaan on aiheutunut usein mielipahaa tietokoneen käyttäjille. Parhaimmillaan työasemavirtualisointi mahdollistaa kotitietokoneen ja työtietokoneen käyttämisen täysin tietoturvallisesti ja loppukäyttäjälle täysin näkymättömästi samassa fyysisessä laitteessa. Parhaimmillaan työasemavirtualisointi mahdollistaa työkoneen huipputieturvan säilyttämisen samanaikaisesti kun käyttäjällä on käytettävissään samanaikaisesti myös kotikäyttöön tarkoitettu järjestelmä, joka on käyttäjän vapaasti muokattavissa. Käyttäjä voi liikkua tämän kotiympäristön ja työympäristön välillä sulavasti, eikä tavallinen käyttäjä välttämättä edes itse tiedosta eroa kotiympäristön ja työympäristön välillä. Ja mikä tärkeintä, yrityksen tietoturva ei vaarannu missään tilanteessa.

Työasemavirtualisointi tulee vaikuttamaan organisaatioiden tapaan työskennellä tulevaisuudessa erittäin voimakkaasti. Vaikka kustannuksia en ole tässä kirjoituksessani ottanutkaan huomioon, niin kustannussäästöt tulevat olemaan yksi merkittävä tekijä työasemavirtualisointiin siirtymisessä. Työasemavirtualisointi vähentää merkittävästi, ellei poista kokonaan, käyttäjien tietokoneilla tehtäviä asennus- ja tukitehtäviä. Työasemavirtualisointi antaa tietotekniikan ammattilaisille mahdollisuuden keskittyä jatkossa paremmin heidän ydintehtäviinsä, kun yksinkertaisempia perustehtäviä tulee työasemavirtualisoinnin ansiosta häviämään.

Isoissa yrityksissä työasemavirtualisointia on jo joissain yrityksissä aloitettu, mutta pienemmissä yrityksissä tekniikka ei ole saanut vielä tuulta siipiensä alle. Yhtenä haasteena järjestelmän rakentamiseen liittyvien teknisten valmiuksien puuttumisen lisäksi on pidetty järjestelmän rakentamisesta muodostuvia kustannuksia. Micro Magicin kehittämä MagicDesk palvelu tarjoaa kaikki työasemavirtualisoinnin edut myös pienille yrityksille, ilman suuria investointeja, kiinteään kuukausihintaan palveluna. MagicDesk onkin yksi varteenotettava vaihtoehto yrityksen harkitessa tietotekniikan uudistamista yrityksessä.

Tulevissa kirjoituksissani tulen jatkamaan aloittamaani pohdintaa liiketoiminta näkökulmasta, sekä tuon esille omakohtaisia kokemuksia työasemavirtualisointiprojekteista, joissa olen ollut mukana.