Tarkista IP-osoitteesi MagicDesk ja MagicHotel Uusi MagicMail Micro Magic etätuki
Myymalat pieni

28.11.2010

Timo Haapavuori valittu Taloushallintoliiton tietotekniikka-asiantuntijaryhmään

Micro Magicin toimitusjohtaja, KTM Timo Haapavuori on valittu Taloushallintoliiton tietotekniikka-asiantuntijaryhmään. Taloushallintoliitto TAL on Suomessa toimivien auktorisoitujen tilitoimistojen valtakunnallinen kattojärjestö. Taloushallintoliiton jäsenyritykset hoitavat lähes 130.000 suomalaisen yrityksen ja yhteisön taloushallintoa.

Ryhmän kokoonpano on seuraava:

Vuokko Mäkinen, pj, Hawcon tilit Oy, Espoo
Tero Anttila, TietoAkseli Oy, Jyväskylä
Timo Haapavuori, Micro Magic Oy, Tampere
Kati Jalojärvi, Satakerta Oy, Helsinki
Jari Rättyä, Ab Norlic Oy, Pietarsaari
Arto Marttila, Tilitoimisto Arto Marttila Oy, Oulunsalo

Taloushallintoliiton tietotekniikka-asiantuntijaryhmä koostuu kuudesta asiantuntijasta, jotka tuntevat sekä tietotekniikan että sen soveltamisen tilitoimistoympäristöissä. Asiantuntijaryhmän tarkoituksena on auttaa tilitoimistoja ymmärtämään tietotekniikan merkitys tilitoimistojen näkökulmasta, antaa suosituksia tietoteknisissä haasteissa, sekä puuttua tietoteknisiin epäkohtiin ja ongelmiin.

Tietotekniikan merkitys on jatkuvasti kasvanut tilitoimistoissa ja tietotekniikka on merkittävästi lisännyt tilitoimistojen osaamiseen liittyviä vaatimuksia. Taloushallinnon sähköistyminen, verkkolaskutuksen yleistyminen ja tietojärjestelmien väliset integraatiot ovat asioita, jotka näkyvät lähes jokaisen tilitoimiston arjessa. Taloushallintoliiton tietotekniikka-asiantuntijaryhmä pyrkii helpottamaan tilitoimistoyrittäjiä vastaamaan ajan tuomaan haasteeseen tietotekniikan hyväksikäytöstä tilitoimistojen arjessa.