Tarkista IP-osoitteesi MagicDesk ja MagicHotel MagicMail Micro Magic etätuki
Myymalat pieni

18.7.2012

Kiintolevyn lisääminen XenServer palvelimeen

Kategoria: XenServer — Avainsanat: , — Timo Haapavuori @ 20.45

Kiintolevyn lisääminen XenServeriin ei ole aivan yhtä suoraviivaista kuin mihin monet ovat Windowsin kanssa tottuneet. Uusi kiintolevy ei ilmesty XenCenteriin näkyviin automaattisesti lainkaan. XenServerille on ensin kerrottava komentokehoitteen kautta uuden kiintolevyn olemassa olosta. Tosin komentokehoitekin on saavutettavissa helposti esimerkiksi XenCenterin kautta Console-välilehden takaa.

Ensimmäisessä vaiheessa järjetelmästä on paikallistettava lisätyksi haluttu kiintolevy. Kaikkista XenServerin tunnistamista kovalevyistä saa listauksen helposti komennolla fdisk -l.

Kiintolevyn ”tunniste” on kuvassakin näkyvä /dev/sda tyyppiset merkinnät. Ensimmäinen järjestelmän tunnistama levy saa viimeiseksi merkikseen a-kirjaminen ja seuraavat tästä aina aakkosissa seuraavan kirjaimen. Kun tällä komennolla on ensin löydetty haluttu kiintolevy, niin kiintolevy varsinaisesti lisätään XenServerin käytettäväksi komennolla  xe sr-create name-label=<Name of Storage> shared=false device-config-device=<Path of the Storage device> type=lvm. Kohtaan Name of Storage lisätään levylle vapaasti valittava nimi, jolla levy on jatkossa helposti tunnistettavissa XenCenterissä. Path of the storage device kohtaan puolestaan sijoitetaan halutun levyn tunniste, kuten esimerkiksi /dev/sdc.

Ja tämän jälkeen levy löytyy XenCenteristä on siellä normaalisti käytettävissä.