Tarkista IP-osoitteesi MagicDesk ja MagicHotel MagicMail Micro Magic etätuki
Myymalat pieni

2.3.2011

Nokian tulevaisuus ja yhteistyö Microsoftin kanssa

Kategoria: Tietotekniikan näkymiä — Avainsanat: , , , , — Timo Haapavuori @ 19.40

Nokian toimitusjohtaja Stephen Elopin julkistettua Nokian uuden strategian luopua asteittain Symbian ja Meego käyttöjärjestelmästä Nokian kurssi on laskenut voimakkaasti. Suomessa Nokian tekemään valintaan on suhtauduttu epäilevästi ja pelko Nokiasta vähemmän suomalaisena yhtiönä on aiheuttanut paljon keskustelua.

Odotin Nokian ja Intelin yhdessä kehittämältä Meego käyttöjärjestelmältä paljon ja Nokian ilmoitus luopua Meegosta ennen sen saapumista edes markkinoille oli alussa suuri pettymys. Nokian pitkään käyttämä ja kehittämä Symbian käyttöjärjestelmä on kerännyt arvostelua osakseen jo pitkään. Usein keskustelusta on kuitenkin unohtanut että Nokian Symbian käyttöjärjestelmä on ollut tähän asti maailman myydyin älypuhelinten käyttämä käyttöjärjestelmä maailman laajuisesti, vaikkakin trendi onkin ollut jo pitkään laskeva.

Vaikka Nokian tekemä ratkaisu tuntui ensin varsin vaikealta palalta nielaista, niin asiaa rauhassa pohtineena ja siihen syventyneenä alkaa tuntua, että valittu strategia ei välttämättä ole laisinkaan huono. Microsoftin uusi Windows 7 tuli markkinoille vasta viime syksynä. Tätä käyttöjärjestelmää käyttäviä älypuhelimia markkinoille on ilmestynyt tähän mennessä kohtuullisen vähän. Windows phonen markkinaosuus on jäänyt toistaiseksi varsin vaatimattomaksi. Mutta millainen WindowsPphone käyttöjärjestelmä oikeastaan on?

Käyttäjätutkimuksissa Windows Phone käyttöjärjestelmä on menestynyt varsin hyvin. Oman työni kautta olen tehnyt pitkään yhteistyötä Microsoftin kanssa ja käsitykseni Windows Phonen onnistumisen mahdollisuuksista ovat varsin hyvät. Epäluuloni Nokian ja Microsoftin yhteistyössä ei niinkään kohdistunut epäilyihin Windows Phone käyttöjärjestelmän hyvyydestä vaan paremminkin Nokian roolista tulevaisuudessa.

Windowsin vallattua tietokoneet parikymmentä vuotta sitten, tietokoneiden valmistaminen muuttui varsin nopeasti matalakatteiseksi tuotannonalaksi. Tämä johtui paljolti siitä, että tietokoneiden väliset erot kaventuivat, koska kaikissa tietokoneissa käytettiin yhtä ja samaa ohjelmistoa. Epäilykseni Microsoftin ja Nokian liittoa kohtaan kohdistuikin ennen muuta tähän näkökulmaan: Eihän Nokiasta tule tulevaisuudessa yksi monesta Windows Phone puhelimia valmistavista yrityksistä, joilla on vaikeuksia erottua toisistaan?

Jotta esittämäni uhkakuva ei toteutuisi, on Nokian tuotava oma vahva panoksensa Nokian Windows Phone puhelimiin, jotta Nokian Windows Phone voi erottua jonkin toisen valmistajan Windows Phone puhelimesta. Nokialla on tällä hetkellä erityissuhde Microsoftiin ja kaikki mahdollisuudet onnistua tässä tehtävässä, mutta tehtävä ei ole helppo. Tehtävässä onnistuminen edellyttää Nokiassa vahvaa johtajuutta ja uskallusta uusien visioiden kehittämiseen. Nokian byrokraattinen ja hierarkinen johtamisjärjestely kaipaa myös muutoksia nopeasti.

Vaikka keskustelussa yhteistyötä Nokian kanssa Microsoftille onkin yleisesti pidetty varsin hyvänä diilinä Microsoftille, niin tilanne ei ole niin yksiselitteinen kuin äkkiseltään näyttää. ICT-ala on kiihtyvässä murroksessa, jossa monet aikaisemmin itsestään selvyytenä pidettävät asiat tullaan kyseenalaistamaan. Yksi näistä kyseenalaistettavista asioista on Microsoftin asema markkinoilla. Viime aikoina on puhuttu ohjelmien siirtymisestä pilveen. Perinteisten tietokoneiden rinnalle ovat nousseet tablet tietokoneet. Internetissä käytettävä html-tekniikka on siirtymässä uuteen HTML5 standardiin. Nämä kaikki ovat asioita jotka haastavat Microsoftin aseman myös niillä areenoilla, joilla Microsoft on totuttu näkemään ylivoimaisen vahvana toimijana.

Ohjelmistojen siirtyminen pilveen irroittaa hiljalleen vaatimuksen käyttää jotain tiettyä käyttöjärjestää, jotta ohjelmisto toimisi. Tämä ohjelmisto on varsin usein ollut Windows. Jatkossa yhä useammin käyttäjä voi käyttää samaa sovellusta pilvestä samaan tapaan riippumatta siitä onko käyttäjän käyttämällä päätelaitteella käyttöjärjestelmänä Applen, Microsoftin, Linuxin, Googlen tai jonkin muun toimittajan käyttöjärjestelmä.

Tablet tietokoneissa Applen Ipad on saanut varsin paljon näkyvyyttä mediassa ja myös paljon tyytyväisiä  käyttäjiä. Googlen Android on tullut tabletteihin omalla käyttöjärjestelmällään myös varsin vahvasti. HP:lla on tabletteihin soveltuva oma WebOS käyttöjärjestelmä. Myös Linux on tulossa tabletteihin vahvemmin. Intel pyrkii samaan edelleen Meego käyttöjärjestelmän tablet laitteisiin. Microsoft on jäänyt tablet rintamalla selvästi altavastaajaksi ja tällä hetkellä Microsoftilla ei ole vakavasti otettavaa vaihtoehtoa tabletteihin. Tilanne tulee luultavasti muuttumaan uuden Windows 8 käyttöjärjestelmän myötä, mutta kyseinen käyttöjärjestelmä ei ole vielä valmis.

Kuten pilvi, myös tulossa oleva HTML5 standardi vaikuttaa Microsoftin asemaan voimakkaasti. Jatkossa monia asioita, joita tähän asti ei ole teknisesti voinut toteuttaa järkevästi selaimella, voidaan uuden standardin myötä toteuttaa selaimessa. HTML5 standardi on sanansa mukaisesti standardi ja se toimii näin ollen käytännössä käyttöjärjestelmässä kuin käyttöjärjestelmässä.

Kaikki tämä äsken kuvaamani kehitys on uhka Microsoftin valta-asemalle. Microsoftin yksi suurimmista eduista, ellei suurin, on sen tuttuus käyttäjien keskuudessa. Käyttäjät ovat tottuneet käyttämään Windowsia ja siitä luopuminen on kynnys suurimmalle osalle käyttäjistä. Puhelimen ja tietokoneen lähestyessä jatkossa toisiaan ja käyttäjän oppiessa käyttämään älypuhelimessa jotain uutta käyttöjärjestelmää, tulee siirtyminen samaiseen käyttöjärjestelmään myös tietokoneessa olemaan jatkossa paljon helpompaa. Näin ollen Nokian ja Microsoftin onnistuminen puhelinbisneksessä voi olla erityisen merkityksellistä sille, kuinka Microsoftin valta-aseman tietokoneiden käyttöjärjestelmänä jatkossa käy.

Tänäänkään ei ole itsestään selvää, että niissä kodeissa ja toimistoissa, joissa tietokoneissa käytetään Windowsia, se olisi paras vaihtoehto kyseiseen käyttöön. Kyse on mitä suurimmassa määrin siitä, että käyttäjät ovat tottuneet käyttämään Windowsia ja Windowsin suosio perustuu isolta osaltaan juuri tähän. Jos Nokia-yhteistyön myötä yhä useampi käyttäjä käyttää myös älypuhelimessaan Windowsia, niin vahvistaa tämä aivan olennaisesti Microsoftin asemaa myös muissa aluistoissaan. Asiaa voisi pohtia vielä pidemmälle, sillä nähtävissä olevassa tulevaisuudessa minun näkemykseni mukaan tietokone ja älypuhelin tulevat sulautumaan samaksi laitteeksi.

Sekä Microsoft että Nokia ovat tilantteessa, joissa molemmilla on erittäin paljon voitettavaa, mutta myös erittäin paljon hävittävää. Henkilökohtaisesti uskon, että molempien yrityksien menestymiseksi tulevaisuudessa nyt tehdyn strategian onnistuminen tai siinä epäonnistuminen tulevat leimaamaan yrityksiä varsin pitkään. Tilanteen tärkeys on varmasti tiedostettu myös molemmissa yrityksissä. Parhaimmillaan Microsoft saa erittäin tukevan otteen matkapuhelinmarkkinoilla tulevaisuudessa ja pystyy myös jatkamaan kasvuaan sen perinteisesti dominoimilla markkinoilla. Nokia puolestaan voi onnistuessaan säilyttää ja kasvattaa markkinajohtajuutta matkapuhelinalalla, jonka lisäksi Nokia saattaa hyvin päästä käsiksi  Microsoftin kautta sellaisille markkinoille, jotka yksinään eivät olisi olleet sen ulottuvilla.

Pari seuraavaa vuotta tulevat osoittamaan kuinka Nokia ja Microsoft yhteistyössään onnistuvat. Molemmilla yrityksillä on mitä parhaimmat onnistumisen edellytykset, mutta onnistuminen vaatii määrätietoista yhteistyötä ja johtajuutta.