Tarkista IP-osoitteesi MagicDesk ja MagicHotel MagicMail Micro Magic etätuki
Myymalat pieni

18.7.2012

Kiintolevyn lisääminen XenServer palvelimeen

Kategoria: XenServer — Avainsanat: , — Timo Haapavuori @ 20.45

Kiintolevyn lisääminen XenServeriin ei ole aivan yhtä suoraviivaista kuin mihin monet ovat Windowsin kanssa tottuneet. Uusi kiintolevy ei ilmesty XenCenteriin näkyviin automaattisesti lainkaan. XenServerille on ensin kerrottava komentokehoitteen kautta uuden kiintolevyn olemassa olosta. Tosin komentokehoitekin on saavutettavissa helposti esimerkiksi XenCenterin kautta Console-välilehden takaa.

Ensimmäisessä vaiheessa järjetelmästä on paikallistettava lisätyksi haluttu kiintolevy. Kaikkista XenServerin tunnistamista kovalevyistä saa listauksen helposti komennolla fdisk -l.

Kiintolevyn ”tunniste” on kuvassakin näkyvä /dev/sda tyyppiset merkinnät. Ensimmäinen järjestelmän tunnistama levy saa viimeiseksi merkikseen a-kirjaminen ja seuraavat tästä aina aakkosissa seuraavan kirjaimen. Kun tällä komennolla on ensin löydetty haluttu kiintolevy, niin kiintolevy varsinaisesti lisätään XenServerin käytettäväksi komennolla  xe sr-create name-label=<Name of Storage> shared=false device-config-device=<Path of the Storage device> type=lvm. Kohtaan Name of Storage lisätään levylle vapaasti valittava nimi, jolla levy on jatkossa helposti tunnistettavissa XenCenterissä. Path of the storage device kohtaan puolestaan sijoitetaan halutun levyn tunniste, kuten esimerkiksi /dev/sdc.

Ja tämän jälkeen levy löytyy XenCenteristä on siellä normaalisti käytettävissä.

Hyper-V ja Realtekin piirisarjalla varustettu verkkokortti

Kategoria: Windows Server 2012 — Avainsanat: , , , , — Timo Haapavuori @ 20.26

Olen testannut kesän aikana Windows Server 2012 uusia ominaisuuksia ja rakentanut demo-ympäristön, jossa pyrin testaamaan näitä uusia ominaisuuksia varsin monipuolisesti. Realtekin piirisarjalla varustetuilla verkkokorteille on tyypillisesti ollut varsin hyvin saatavilla ajureita ja kyseessä on myös hinnaltaan tyypillisesti varsin tuotteet. Testaamillani Realtekin piirisarjalla varustetuilla korteilla (jotka ovat kaikki olleet eri valmistajien tekemiä) kortit ovat tunnistuneet poikkeuksetta Windowsiin hyvin. Verkkokortin toiminnassa ei myöskään ole ollut mitään silmin nähtävää vikaa kun verkkokorttia on käytetty muussa kuin virtuaaliympäristössä.

Harmaita hiuksia sensijaan on aiheuttanut uuden Hyper-V Serverin testaus. Kaikki testilaitteissani olleet verkkokortit ovat sattumalta varustettuja juurikin ko. piirisarjan korteilla. Ensi vaikuttamalta Hyper-V tuntuu toimivan Realtekin kortin kanssa hyvin. Hyvin nopeasti kuitenkin verkkoliikenteessä on havaittavissa hidastelua, joka saattaisi hyvin johtua vielä RC vaiheessa olevan Windowsin keskeneräisyydeltä. Varsinaiset ongelmat kuitenkin alkavat kun yritän kopioida isoja vhd-tiedostoja virtuaalikoneiden välillä. Kopiointi alkaa normaalist, mutta hyvin nopeasti se keskeytyy alla olevan näköiseen virhe ilmoitukseen: ”There is a problem accessing…”

Googlesta etsimällä herjaan löytyy lukuisia vinkkejä, mutta mikään löytämistäni ei oikein täsmännyt tähän tilanteeseen. Vika vaikuttaa kyllä jotenkin liittyvän verkkokorttiin. Käytössäni on ollut Hyper-V:stä Core versio, jolloin käytettävissä ei ole lainkaan graafista käyttöliittymää. Ajureiden päivittäminen ja vertaileminen tulee mieleen ensimmäiseksi, mutta ilman tuttua ja turvallista laitehallintaa tämäkin on hieman haasteellista. Microsoftin sivuilta Windows Driver Kit (WDK) paketista löytyy DevCon niminen apuohjelma, joka on käytännössä laitehallinan merkkipohjainen versio. Tällä ohjelmalla on varsin helppo tarkistaa ajureiden ajantasaisuus ja tehdä tarvittavat päivitykset.

DevConin tarkistuksen jälkeen ajureiden pitäisi olla kunnossa, mutta ongelmat pysyvät edelleen samoina. Olen asentanut yhden Windows Server 2012 version myös XenServer alustalle ja kun testaan samaa kopiointia siellä, niin mitään ongelmia ei ilmaannu. Kyse ei siis vaikuttaisi olevan Windowsin RC versioistakaan. Tosin XenServerissäni minulla on sattumoisin Intelin verkkokortti, mutta onhan virtualisointialustakin eri. Jo Hyper-V:n alkuajoista lähtien virtuaalikoneilla on voitu käyttää kahdenlaisia virtuaaliverkkokortteja, Microsoftin suosittelemia Hyper-V:tä varten suunniteltuja kortteja, sekä Legacy Network Adapterin nimellä olevaa verkkokorttia joka jäljittee standardin omaista Intelin 21140 verkkorttia.

Kokeiltuani vaihtaa verkkokortin Legacy versioksi, niin huomaan ongelman poistuneen. Tosin samalla kertaa huomaan myös Legacy verkkokortin yhden ominaisuuden, joka on selvästi suositeltua network adapteria huonompi suorituskyky. Ongelma kuitenkin ratkesi tällä tempulla. Tuotanto palvelimissa meillä on pitkään ollut erittäin tarkat kriteerit siitä millaisia komponentteja missäkin asiassa voimme käyttää ja millaisia emme. Jatkossa myös demoympäristön laitehankintoja tehdessä on varmaankin aiheellista kiinnittää nykyistä enemmän huomioita komponentti valintoihin. Tosin Windowsin puolella tässä haastellisuutta lisää se, että lähes kaikki laitteet toimivat siinä ainakin näennäisesti. XenServerin kohdalla asia on huomattavasti yksinkertaisempi, sillä siihen on olemasa varsin kattava HCL ja sen seuraaminen on osoittautunut tähän asti erittäin kannattavaksi tavaksi tehdä rautavalintoja. Testaamatta jäi vielä tulisiko samat ongelmat vastaan Realtekin piireillä myös vanhemmissa Hyper-V koneissa, mutta voisin kuvitella hyvinkin tulevan.

17.7.2012

Windows Server 2012 sammutus

Monet ovat tottuneet sammuttamaan Windowsin käynnistä valikosta valitsemalla sammuta. Uudessa Windows Server 2012 versiossa ei käynnistä valikkoa enää ole ja tuttu sammutusnappi saattaakin olla hukassa. Perinteiset käskyt komentokehoitteessa toki toimivat edelleen. Palvelimen sammutus tapahtuu kuten aikaisemmissakin versioissa tutulla komennolla shutdown /s /t 0. Parameteri s määrittää sammuttamisen ja t parameterilla kerrotaan milloin sammutus suoritetaan. Esimerkissa oleva 0 tarkoittaa tietenkin, että sammutus suoritetaan välittömästi. Vastaavasti komento shutdown /r /t 0 suorittaa palvelimen uudelleen käynnistyksen sammutuksen sijaan.

Mutta kuinkas onnistuu palvelimen sammutus ja uudelleen käynnistys ilman monimutkaiselta tuntuvia komentoja. Helpoin konsti taitaa olla painaa näppäimistön Windows-näppäintä sekä i-kirjanta. Tällöin käyttäjä saa eteensä kuvan mukaiset valikon, josta palvelimen uudelleen käynnistäminen ja sammuttaminen onnistuukin helposti hiirellä. Toinen kätevä näppäinyhdistelmä on painaa Windows-näppäintä ja c-kirjainta josta pääsee helposti navigoimaan samaan kohtaan kuin Windows-näppäin + i-näppäimellä.

Monet tietokonetta vähemmän käyttäneet ovatkin pitäneet sammutuksen suorittamista käynnistä napin kautta erittäin epäloogisena. Onkohan Microsoftkin tullut samaan lopputulokseen? Muutos on pieni, mutta siinä mielessä merkittävä että sammutus on aina tapahtunut käynnistä painikkeen takaa vuodesta 1995 lähtien jolloin Microsoft julkaisi Windows 95 käyttöjärjestelmän. Kananttaa myös huomata, että nämä vinkit toimivat täsmälleen samanlailla myös Windows 8 käyttöjärjestelmässä. Teknisesti ottaenhan Windows 8 ja Windows Server 2012 ovat samoja tuotteita hieman erilaisella kuorrutuksella.